Donation & Wakaf

Rayuan Wakaf Pembinaan MATIZ Shah Alam

Ayuh menyumbang kepada pembinaan semula MATIZ Bukit Lanchong, Shah Alam, Selangor

MATIZ Shah Alam Development Fund Appeal/

Kami memerlukan sumbangan dan wakaf anda dalam membina semula MATIZ Bukit Lanchong, Shah Alam, Selangor.