Donation & Wakaf

Rayuan Wakaf Pembinaan MATIZ Shah Alam

Ayuh menyumbang kepada pembinaan semula MATIZ Bukit Lanchong, Shah Alam, Selangor

MATIZ Shah Alam Development Fund Appeal(English)

We need your donation and waqf in rebuilding MATIZ Bukit Lanchong, Shah Alam, Selangor.

Rayuan Wakaf Pembinaan MATIZ Shah Alam

Ayuh menyumbang kepada pembinaan semula MATIZ Bukit Lanchong, Shah Alam, Selangor

MATIZ Shah Alam Development Fund Appeal(Malay)

Kami memerlukan sumbangan dan wakaf anda dalam membina semula MATIZ Bukit Lanchong, Shah Alam, Selangor.