Derma MATIZ

Dana Pembangunan & Naik Taraf Bangunan

Kami telah mengumpul RM41,044.00 dari RM500,000. Terima kasih atas sumbangan anda!

MATIZ Development Fund Appeal


Dana Terkumpul: RM12,200
Sasaran: RM500,000

Dana Operasi MATIZ

Dana Terkumpul: RM23,080
Sasaran: RM120,000